Baumit kalkulator

Baumit Star

m2
Materijal jm Utrošak Cijena/jm Cijena/m2 Ukupna cijena Rabat
m3 2 kom
kom 6 kom
kg 8.5
Baumit OpenTex rola 1.1
Baumit UniPrimer kg 0.2
kg 2.3
Ukupno:
PDV 25%:
Ukupno s PDV-om: